1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Science Malayalam S S Hindi English Maths English Mala
Malayalam Hindi English English I T English Hindi I T Mala Maths
Hindi EVS Maths S S Science Maths Science English I T S S
EVS Maths S S Hindi Mala Science I T Hindi S S English
Maths English Hindi Maths English I T Maths S S Maths Science
I T IT Mala Science Maths Mala S S Science Science I T
English Mala IT IT Hindi S S Mala Mala